Nádasdy-vár – Sárvár

Nádasdy-vár – Sárvár

A teljes épségében fennmaradt sárvári Nádasdy-vár a 13. század végén épült és a 16. század elején került a Nádasdy család tulajdonába. Mai formáját 1549 és 1562 között érte el, Nádasdy Tamás idejében. Ekkor a kastély köré kerítőfal épült, öt bástyával és vizesárokkal. A palotaépületet reneszánsz vonásokkal újították. Miután a család elvesztette birtokát, a vár későbbi tulajdonosai nagyobb átalakításokat már nem végeztek rajta, így ma is 16-17. századi formáját mutatja.

Napjainkban a sárvári vár területén az 1300 négyzetméren berendezett Nádasdy Ferenc Múzeum működik. A várkastély legnagyobb nevezetessége a díszterem mennyezeti freskói, melyeket Hans Rudolf Miller, bécsi festő készített. A II. Nádasdy Ferenc hadi tetteit ábrázoló mennyezeti képsorok a hazai barokk művészet legjelentősebb falképsorozata. A díszterem oldalfalain Dorffmaister István vegyes technikával festett ótestamentumi jelenetei láthatók.

Sárvár fontos település művelődéstörténet szempontjából, ugyanis itt jelent meg Sylvester János Újtestamentum fordítása. Ez volt az első teljes mértékben magyar nyelvű munka, melyet hazánkban nyomtattak. Ennek emlékére nyílt meg a nyomdászati kiállítás, melynek legérdekesebb eleme egy korabeli nyomdagép rekonstrukció.

Az üvegkiállítás több száz, nagyrészt 19. és 20. századi műtárgya a magyar és európai üvegművészetet mutatja be. A huszárkiállítás a huszárok öltözékét, fegyvereit, tárgyi emlékeit és hétköznapjait szemlélteti. A Nádasdy Ferenc Múzeum egyik legértékesebb tárgya a Nádasdy-óra, mely több évszázadig a család tulajdonában volt. A bútorok, melyek a kiállítások termeiben vannak, segítenek a látogatónak felidézni a múlt századok lakószobáinak hangulatát. A torony falépcsői festett pihenőszobába vezetnek, ahonnan rálátni a városra és a várparkra is.

A vár legnagyobb eseménye a Nádasdy Történelmi Fesztivál, amely évente kerül megrendezésre. A nyári fesztiválon a látogató betekinthet egy mezőváros mindennapjaiba, valamint megismerheti a hadi készülődést és a konyhacselédek szorgos előkészületeit.